Toekomst

DE TOEKOMST

 

Na jaren van onduidelijkheid over de toekomst van de locatie is het Ocrietterrein gekocht door de ontwikkelcombinatie Wilma Wonen en Heilijgers. Samen met Waterland Real Estate, die de naastgelegen locatie van Sterk heeft gekocht wordt nu de (her)ontwikkeling voortvarend ingezet.

De ontwikkeling van het Ocriet-terrein biedt potentie om de ruimtelijke kwaliteit van de gehele omgeving te verbeteren

Ontwikkeling

 

Het Ocriet- en Sterkterrein maken deel uit van een geïndustrialiseerde zone langs de Eem die loopt van de A1 tot aan jachthaven Kroeze. Deze zone is qua bedrijvigheid deels afhankelijk van de rivier en deels van de aanwezige weginfrastructuur. Op termijn wordt voorzien dat een aantal bedrijven zal verhuizen, waardoor terreinen vrijkomen voor herontwikkeling. Zo ook het Ocrietterrein en de Sterk locatie. De opgestelde verkenning naar een visie op deze hele zone zal een basis moeten vormen voor deze transformatie naar nieuwe functies en een antwoord moeten geven op vragen als: welke nieuwe functies passen hier en hoe is de landschappelijke kwaliteit gewaarborgd?

 

 

Jachthaven Kroeze

HERSTEL OUDE DIJK

 

In de Gebiedsvisie zien wij een rol weggelegd voor de oorspronkelijk oude dijk langs de rivier. Door de industrie is deze deels verdwenen maar zou mogelijk kunnen worden hersteld. Zo wordt de oude structuur van het landschap een uitgangspunt voor een nieuwe ontwikkeling. Op de Ocriet- en Sterklocatie wordt dat een nieuw woonmilieu, dat aansluiting zoekt bij het oude dijkdorp Eembrugge en de omgeving van de jachthaven. De verbinding hiertussen wordt dan weer hersteld. De nieuwe dijk zal ook aantrekkelijk zijn voor wandelaars en fietsers. Maar de oude dijk in een nieuw jasje verdeelt het plan ook tussen een eigenzinnig ‘wonen aan de Eemkade’, ‘wonen aan de Werf’ en ten westen ‘wonen met uitzicht op het open vogelweidelandschap’ van de Eempolder. De gebiedsvisie vindt het ook belangrijk dat de ruimtelijke beleving optimaal wordt benut en dat de natuur een plek krijgt langs de rivier, op het Ocrieteiland en in de polder. Niet voor niets is het aanvalsplan Grutto van toepassing op het weidegebied van Eemland. Zo wordt wonen op het Ocrietterrein: wonen aan de dijk met een historisch tintje, het landschap en water voor de deur, als onderdeel van een nieuw landschappelijk lint.

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info