Nieuws

Uitnodiging deelname onderzoeksgroep

De gemeenteraad van Eemnes heeft in het voorjaar van 2023 de ‘Gebiedsvisie Transformatie aan de Eem’ vastgesteld. Met het vaststellen van de gebiedsvisie wordt een impuls gegeven om de kwaliteiten in het gebied te versterken, met als aanjager, de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Ocriet en Sterk. Wethouder Reijn heeft bij de vaststelling van de visie toegezegd om omwonenden en belanghebbenden bij de verdere uitwerking van de gebiedsvisie nauw te betrekken. In de brief worden belanghebbenden uitgenodigd om deel te nemen. In deze brief wordt verwezen naar de Notitie werkwijze onderzoeksgroep Gebiedsvisie.

 

Onderstaand treft u de navolgende informatie aan:

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info