Nieuws

Terugkoppeling thema-avond 23 maart jl.

Op woensdagavond 23 maart 2022 vond de vervolgbijeenkomst plaats van de herontwikkeling van het Ocriet-terrein en de Sterk-locatie in Eembrugge. Ongeveer 30 omwonenden en geïnteresseerden (in het wonen op de locatie) waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Wij kijken terug op een constructieve en geslaagde avond. We hebben verschillende ideeën en meningen gehoord over de voorlopige plannen. In kleine groepen aan zogenaamde ‘thematafels’ kwamen drie thema’s aan bod: wonen, landschap en verkeer. De verzamelde resultaten zijn waar mogelijk verwerkt in de uitwerking van de gebiedsvisie en worden meegenomen in het verdere planproces. De belangrijkste resultaten van de avond zijn per thema opgenomen in het verslag. Bekijk hier het verslag van de avond.


De volgende stap
Wij werken nu toe naar het opstellen van de definitieve gebiedsvisie. De verdiepende en gedetailleerde onderzoeken, het opstellen van een stedenbouwkundig plan en ontwerp bestemmingsplan doen we na vaststelling van de gebiedsvisie door de gemeenteraad, naar verwachting medio 2022.

Terug naar overzicht

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info