Nieuws

Uitnodiging deelname onderzoeksgroep

De gemeenteraad van Eemnes heeft in het voorjaar van 2023 de ‘Gebiedsvisie Transformatie aan de Eem’ vastgesteld. Met het vaststellen van de gebiedsvisie wordt een impuls gegeven om de kwaliteiten in het gebied te versterken, met als aanjager, de bouw van woningen op het terrein van de voormalige Ocriet en Sterk. Wethouder Reijn heeft bij de vaststelling van de visie…

Lees verder..

TERUGKOPPELING INFORMATIEBIJEENKOMST

Op donderdag 23 februari 2023 vond een informatieavond plaats over de herontwikkeling van het Ocriet – terrein en de Sterk locatie in Eemnes. Er waren ongeveer 45 omwonenden en geinteresseerden (in een koopwoning) aanwezig. In een plenaire setting bij Jachthaven Koeze werden de aanwezigen geinformeerd aan de hand van verschillende presentaties. Tijdens dit deel van de avond was er…

Lees verder..

Informatiebijeenkomst verkeersonderzoek en ambitiekaart

Op donderdag 23 februari aanstaande organiseert de gemeente Eemnes samen met de ontwikkelende partijen een informatiebijeenkomst voor omwonenden en overige belanghebbenden om de ambitiekaart en het verkeersonderzoek nader toe te lichten. Deze informatiebijeenkomst vindt plaats in restaurant By Ingo aan de Eemweg 112 in Eemnes. De inloop is vanaf 19.15 en de start is om 19.30 uur. Gebiedsvisie, ambitiekaart en…

Lees verder..

Terugkoppeling thema-avond 23 maart jl.

Op woensdagavond 23 maart 2022 vond de vervolgbijeenkomst plaats van de herontwikkeling van het Ocriet-terrein en de Sterk-locatie in Eembrugge. Ongeveer 30 omwonenden en geïnteresseerden (in het wonen op de locatie) waren aanwezig tijdens deze bijeenkomst. Wij kijken terug op een constructieve en geslaagde avond. We hebben verschillende ideeën en meningen gehoord over de voorlopige plannen. In kleine groepen aan…

Lees verder..

23 maart aanstaande thema-avond landschap, wonen en verkeer

Op 1 december 2021 vond de eerste informatieavond plaats. Tijdens deze avond hebben we kennisgemaakt met omwonenden en zijn onze ideeën voor de herontwikkeling van het Ocriet-terrein en de Sterk-locatie gedeeld. Samen met de aanwezigen zijn we in gesprek gegaan over hoe zij tegen onze ideeën aankijken. Deze bijeenkomst geven we op 23 maart aanstaande een vervolg.   Wij vinden…

Lees verder..

Online informatiebijeenkomst

Op 1 december vond de informatiebijeenkomst plaats over de herontwikkeling van het Ocriet-terrein en de Sterk-locatie. We kijken terug op een geslaagde avond, waarbij we met omwonenden hebben kennisgemaakt, onze ideeën voor de herontwikkeling van het Ocriet terrein hebben gedeeld en in gesprek zijn gegaan over hoe er tegen de herontwikkeling wordt aangekeken..   We hebben de input vanuit de…

Lees verder..

Presentatie voor Commissie Ruimte

Op maandag 1 november is een presentatie gehouden voor de Commissie Ruimte van Eemnes. Het doel van deze avond was om de raadsleden bij te praten over de eerste verkennende stappen die door ons gezet zijn in het maken van een integrale gebiedsvisie voor het Ocrietterrein, de locatie Sterk en de nabijgelegen omgeving zoals het Ocrieteiland, jachthaven Kroeze en Eembrugge.…

Lees verder..

Deze website maakt gebruik van cookies om u een optimale gebruikerservaring te bieden.

Meer info